17 Mars 2022

Jordlöpare – underskattad ogräsreglerare?

Jordlöparna är en spännande organismgrupp som är välkända för sin förmåga att reglera bladluspopulationer. Mindre känt är att de också kan påverka förekomsten av ogräs i fält.

På det här webbinariet får vi lära oss mer om jordlöpare i allmänhet och dess roll som ogräsreglerare i synnerhet. Vi får också lära oss om hur vi kan förbättra förutsättningarna för jordlöpare i och vid sidan av fältet.

Mattias Jonsson från SLU ger oss en introduktion i jordlöparnas ekologi i åkerlandskapet. Var lever de? Vad äter de? Hur ser de vanligaste jordlöparna ut och hur kan man skilja dem åt? Därefter berättar Mattias nydisputerade doktor, Eirini Daouti, om jordlöparnas betydelse för ogräsreglering på åkermark.

Närbild på en åkerfrölöpare, en svart skalbagge med bruna ben och antenner

Åkerfrölöparen, Harpalus rufipes, är bra på att reglera förekomsten av ogräs i fält. Foto: Mattias Jonsson

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Datum: 17 mars

Tid: Klockan 13:00 – 14:00

Plats: Digitalt

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl. I mejlet finns också instruktioner för hur du skall göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Jordlöpares ekologi med särskild betoning på jordlöpare i åkerlandskapet, Mattias Jonsson, Docent, Institutionen för ekologi, SLU.
  • Carabid beetles as weed seedbank regulators (in English). Eirini Daouti, Fil. Dr. Institutionen för ekologi, SLU.

Anmäl dig här senast den 14 mars

Kontakt om du har frågor om webbinariet

Petter Haldén

Senast uppdaterad: