Logotyp Jordbruksverket

Läromedel och pedagogiskt material

För att öka kunskapen om Jordbruksverkets uppdrag tar vi fram läromedel och andra pedagogiska satsningar för olika åldersgrupper.

MatRätt – om hållbar mat

MatRätt är ett läromedel för elever i årskurs 6 upp till gymnasiet som vi har tagit fram tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund LRF, och som är fritt att använda.

Många unga har en bestämd uppfattning om vilken typ av mat de tycker är bäst att köpa ur hållbarhetssynpunkt. Deras engagemang är viktigt, men få har en bred kunskap om vad en hållbar produktion av mat är. Målet med läromedlet är att få unga att bli mer medvetna konsumenter. De är också framtidens beslutsfattare.

Filmen MatRätt

I MatRätts film träffar vi Danni och Anna. Danni vill lära sig mer om hållbar matproduktion eftersom han ofta drabbas av beslutsångest när han ska handla mat. Anna är uppvuxen på ett jordbruk i Östergötland. Hon har gått naturbruksgymnasium och har goda kunskaper om vad som gör matproduktionen hållbar.

Anna tar med Danni på en resa till olika platser för att visa honom vad som menas med en hållbar matproduktion i praktiken.

Lättlästa faktablad och affischer

Läromedelsmaterialet innehåller bland annat faktablad om hållbar matproduktion och vad man kan tänka på när man köper mat. Inom ramen för projektet har vi också tagit fram affischer om matproduktion. Faktabladen och affischerna kan du ladda ner gratis.

Urban och Ruralia – om stad och land

Boken om Urban och Ruralia vänder sig till barn i åldrarna 3-6 år. Det finns en lärarhandledning för förskolan som hör ihop med boken.

Land och stad är beroende av varandra. Den kunskapen är viktig, även för barnen. En allt större andel av befolkningen bor i städer och i takt med det riskerar kunskapen om kopplingen mellan stad och land att minska. Vi vill att samhällets alla medborgare, ung som gammal, ska uppfatta landsbygden som självklar och värdefull.

Illustrationer ur boken Urban och Ruralia

Illustration: Annika Giannini

Det är viktigt att barn får reflektera över var exempelvis mat, energi och trä kommer från, och att land och stad bidrar med olika saker för att vi människor ska må bra. Lärarhandledningen, som innehåller fakta och roliga övningar, är ett komplement till boken. Materialet är tänkt att fungera som ett inspirations- och diskussionsunderlag. Det utgår från målen i Läroplan för förskolan 98.

Författare till boken är Jessica Hagård och illustratör är Annika Giannini.

Vill du använda konceptet eller karaktärerna? Kontakta Jessica Hagård på Jordbruksverkets kommunikationsenhet.

Beställ eller ladda ner boken och lärarhandledningen

I Jordbruksverkets webbutik kan du beställa, bläddra i och ladda ner boken och lärarhandledningen. Du kan bläddra i boken online eller ladda ner den som en PDF-fil. PDF-filen får du också kopiera och sprida.

Forskning, djurförsök och 3R

Sveriges 3R-center har tagit fram ett webbaserat läromedel för gymnasiet om forskningsmetoder, djurförsök, etik, 3R och djurförsöksfri forskning. Materialet innehåller tre lektioner som kan användas i en serie eller fristående.

I materialet finns även kunskapstester, diskussionsuppgifter, fördjupningsmaterial och en lärarhandledning.

Lektionerna kopplar i första hand till gymnasieskolans kurser i naturkunskap och biologi. De fungerar också bra i ämnen som tangerar frågor om etik, djurförsök och bioteknik.

Du kanske också är intresserad av det här