Logotyp Jordbruksverket

Rapporter, broschyrer och blanketter

I Jordbruksverkets webbutik hittar du våra rapporter, broschyrer och blanketter.

Använd våra e-tjänster i stället för blankett

Tänk på att i många fall är det snabbare, billigare och enklare att använda våra e-tjänster jämfört med att använda blankett. När du använder en e-tjänst kommer dina uppgifter direkt in till oss och vi kan snabbare ta hand om ditt ärende.