Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

  • 18 Januari 2023, 13:51

    Dnr 5.6.16-24292/2022

    Förslag till nya föreskrifter om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade antimikrobiella läkemedel.