Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

 • 04 Maj 2022, 15:47

  Dnr 3.6.16-08640/2022

  Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering med mera av utsäde av stråsäd.
 • 04 Maj 2022, 11:08

  Dnr 3.5.16-06636/2022

  Förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till
  skolelever (SJVFS 2017:13 ändrade genom SJVFS
  2021:21).
 • 27 April 2022, 13:01

  Dnr.4.9.17-08720/2022

  Vilka drycker ska vara anslutna till ett retursystem efter 1 januari 2023?