Logotyp Jordbruksverket

Remisser

Här finns Jordbruksverkets remisser om bland annat föreskrifter. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om remisser.

 • Publiceringsdatum 26 September 2023

  Dnr 4.7.16-02488/2023

  Förslag till ändrade föreskrifter om ekologisk produktion
 • Publiceringsdatum 22 September 2023

  Dnr 3.4.16-14465/2023

  Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om direktstöd och grundvillkor.
 • Publiceringsdatum 22 September 2023

  Dnr 4.1.16-14335/2023

  Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd.
 • Publiceringsdatum 21 September 2023

  Dnr 3.4.16-14461/2023

  Förslag till ändring av föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd.
 • Publiceringsdatum 01 September 2023

  Dnr 5.5.16-08293/2023

  Förslag till nya föreskrifter om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur.