Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
20 Maj 2020

Dnr 3.5.16-07336/2020

Jordbruksverkets föreskrifter om stöd för privat lagring, SJVFS 2020:20 

Du har möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets föreskrifter om stöd för privat lagring, SJVFS 2020:20 med tillhörande konsekvensutredning.

Författningen trädde i kraft den 7 maj 2020.

Skicka dina synpunkter till med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast onsdagen den 10 juni 2020. Märk din e-post med diarienummer 3.5.16‑07336/2020.

Senast uppdaterad: 2020-05-20