Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
17 Juni 2020

Dnr 5.4.16-09868/2020

Förslag till ändring av foderföreskriften (SJVFS 2018:33)

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ändring av foderföreskriften (SJVFS 2018:33)

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 20 augusti 2020. Märk din e-post med diarienummer Dnr 5.4.16-09868/2020.

Senast uppdaterad: 2020-06-18