Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
18 September 2020

Dnr 5.2.17-00701/2020

Tekniska föreskrifter i AHL-projektet.

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar

Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

Statens jordbruksverks föreskrifter om tillstånd för införsel av vissa djur och visst avelsmaterial från tredje land

Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 5 oktober 2020. Märk din e-post med diarienummer 5.2.17-00701/2020. Vi ser gärna att du använder svarsformulären som finns under respektive föreskriftsförslag.

Senast uppdaterad: 2020-10-06