Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
11 November 2020

Dnr 3.4.16-13559/2020

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd (SJVFS 2015:2) 

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast tisdagen den 1 december 2020. Märk din e-post med diarienummer Dnr 3.4.16‑13559/2020

Senast uppdaterad: 2020-11-11