Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
16 December 2020

Dnr 5.2.17-00701/2020

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhet, förebyggande åtgärder inom hygien m.m. samt kontroll av bisjukdomar.

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 3 februari 2021. Märk din e-post med diarienummer "Dnr 5.2.17-00701/2020".

Senast uppdaterad: 2021-01-14