Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
12 Januari 2021

Dnr 5.2.17-00701/2020

Förslag om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 15 februari 2021. Märk din e-post med diarienummer "Dnr 5.2.17-00701/2020".

Senast uppdaterad: 2021-01-14