Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
13 Januari 2021

Dnr 6.2.16-00181/2021

Förslag till ändrade föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 15 februari 2021 kl. 8. Märk din e-post med diarienummer "Dnr 6.2.16-00181/2021".

Senast uppdaterad: 2021-01-14