30 Augusti 2021

Dnr 6.4.16-05737/2021

Beslut om Jordbruksverkets föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut och på vår konsekvensutredning av föreskrifterna.

Jordbruksverket har bedömt att det skulle ha funnits fara för miljön om föreskrifterna inte beslutades. Den 29 mars 2021 beslutade vi därför att vi skulle göra konsekvensutredningen i efterhand. Vi beslutade om föreskrifterna den 22 april 2021.
Remissen består av :

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 1 oktober 2021. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ditt svar i elektronisk form. Märk din e-post med diarienummer Dnr 6.4.16-05737/2021 .

Senast uppdaterad: