10 September 2021

Dnr 4.2.16-15165/2019

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.
Remissen består av:

Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 7 oktober 2021. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ditt svar i elektronisk form. Märk ditt mejl med diarienummer Dnr 4.2.16-15165/2019.

Senast uppdaterad: