11 Januari 2022

Dnr 6.2.16-18694/2021

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa (SJVFS 2021:13).

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa (SJVFS 2021:13). Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:

Vi behöver ha dina synpunkter på förslaget senast den 4 februari 2022. Skicka ditt svar med e-post. För att underlätta vårt arbete vill vi ha ditt svar i elektronisk form.

Ange ”Diarienummer 6.2.16-18694/2021” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontaktperson

Klara Eskilsson

Senast uppdaterad: