4 Maj 2022

Dnr 3.6.16-08640/2022

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering med mera av utsäde av stråsäd.

Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering med mera av utsäde av stråsäd.
Remissen består av:

Vi behöver dina synpunkter senast den 22 maj 2022.

Vi ber dig märka ditt svar med diarienummer 3.6.16-08640/2022.

Kontaktperson

Ingrid Karlsson

Senast uppdaterad: