14 Juni 2022

Dnr 3.4.16-09348/2022

Förslag till ändrade föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd (SJVFS 2015:8)

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till ändrade föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd (SJVFS 2015:8). Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 5 juli 2022.

För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form. Ange Diarienummer

3.4.16-09348/2022 i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontaktperson

Amanda Edlund

Senast uppdaterad: