17 Juni 2022

Dnr 3.3.16-03903/2021

Förslag till föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Remissen består av:

Vi behöver dina synpunkter senast den 28 juni 2022.

Vi ber dig märka ditt svar med diarienummer 3.3.16-03903/2021.

Kontaktperson

Amanda Edlund

Senast uppdaterad: