8 Juli 2022

Dnr 3.4.16-09348/2022

Förslag till ändrade föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd (SJVFS 2015:8).

Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd (SJVFS 2015:8). Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:

Förslaget till föreskrift gäller nästa programperiod och det saknas i nuläget en beslutad regeringsförordning. Det medför i sin tur att föreskriften och konsekvensutredningen till vissa delar inte är färdigställd. Det saknas exempelvis bemyndigande från regeringen. För att kunna starta upp programmet så fort som möjligt behöver vi trots dessa brister skicka ut föreskriften på remiss. Vi ber därför om överseende med detta.

Vi behöver dina synpunkter senast den 26 augusti 2022. Skicka ditt svar med e‑post.

Vi ber dig märka ditt svar med diarienummer 3.4.16-09348/2022.

Kontaktperson

Amanda Edlund

Senast uppdaterad: