Publiceringsdatum26 April 2024

Dnr 4.1.16-02290/2024

Förslag till ändrade föreskrifter om stöd till
biodlingssektorn

Ni har tidigare fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring i Jordbruks­verkets föreskrifter om stöd till biodlingssektorn. Efter remissen har Jordbruksverket bytt ut ordet verksamhet till företag i bilaga 1avsnitt 2.1 punkt 13.

Anledningen till att Jordbruksverket byter ut ordet verksamhet till företag i bilaga 1
beror på skrivningen i EU-förordning 2023/2831. I artikel 3.2 EU-förordning
2023/2831 framgår att det totala stöd av mindre betydelse som beviljas ett enda
företag av en medlemsstat inte får överstiga 300 000 EUR under en period av tre
år. Därmed ändrar Jordbruksverket skrivningen i bilaga 1 i föreskriften för att
formuleringen ska stämma överens med det överordnade EU-regelverket.

Ändringen avser endast byte av ordet verksamhet till företag, resonemanget som
förs i konsekvensutredningen är dock detsamma.
Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Tilläggsremissen består av:

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 7 maj 2024. Skicka ert svar per
e-post. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form.
Ange ”Diarienummer 4.1.16-02290/2024” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontakt

Maja Nordin

Senast uppdaterad:

Till toppen