Publiceringsdatum26 April 2024

Dnr 5.5.16-08293/2023

Förslag till nya föreskrifter om seminverksamhet och
embryoverksamhet med däggdjur

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter
om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur. Eftersom ni redan
har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nya föreskrifter i tidigare
remissomgång får ni nu möjlighet att lämna synpunkter på de delar som är
ändrade, gulmarkerade i föreskriftsförslaget. Mer information om bakgrund till
föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:


Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 26 maj 2024. Skicka ert svar
per e-post. För att underlätta vårt arbete vill vi att ni lämnar ert svar i bifogat svarsformulär. I annat fall önskar vi ha ert svar i elektronisk form i till exempel word-format.
Ange ”Dnr: 5.5.16-08293/2023” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontakt

Caroline Johansson
David Slottner
Birgitta Carlsson

Senast uppdaterad:

Till toppen