Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
16 April 2020

Dnr 3.2.17-03673/2020

Skatteverkets promemoria Vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter

Senast uppdaterad: 2020-05-14