Logotyp Jordbruksverket

Dnr 3.2.17-03673/2020

Skatteverkets promemoria Vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter