Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
27 Maj 2020

Dnr 4.1.17-07340/2020

Yttrande om Promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Senast uppdaterad: 2020-05-28