Logotyp Jordbruksverket

Dnr 4.4.17-07176/2020

Yttrande om Promemorian Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden