Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
24 September 2020

Dnr 3.5.17-10876/2020

Yttrande om stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckenrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

Senast uppdaterad: 2020-09-30