Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
29 Januari 2021

Dnr 3.1.17-20240/2020

Fördjupningsstudie av livsmedelskedjans konkurrenskraft – vilka faktorer förklarar konkurrenskraft på företagsnivå

Senast uppdaterad: 2021-02-10

Denna modul visas endast online