Logotyp Jordbruksverket

Dnr 3.1.17-20240/2020

Fördjupningsstudie av livsmedelskedjans konkurrenskraft – vilka faktorer förklarar konkurrenskraft på företagsnivå