11 Mars 2021

Dnr 3.10.17-02814/2021

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om statistik (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket

Senast uppdaterad: