20 Januari 2022

Dnr 4.1.17-18656/2021

Miljösanktionsavgift för överträdelse av förbud mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser samt krav på tillstånd vid användning av växtskyddsmedel i handelsträdgårdar.

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: