8 Februari 2022

Dnr 4.1.17-19007/2021 

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter.

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: