8 Februari 2022

Dnr 4.4.17-18964/2021

Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: