22 Mars 2022

Dnr 3.7.17-22627/2021 

Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. 

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: