1 April 2022

Dnr 4.5.17-05373/2022-1

Yttrande över remissen Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: