26 September 2022

Dnr 2.4.17-08761/2022

Yttrande om remissen Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: