28 Oktober 2022

Dnr 4.1.17-13661/2022

Yttrande om hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: