28 Oktober 2022

Dnr 4.5.17-14728/2022

Yttrande om översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: