Publiceringsdatum31 Oktober 2022

Dnr 4.3.17-13878/2022

Yttrande om EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: