Logotyp Jordbruksverket

Dnr 4.1.17-15666/2022

Remissvar över slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet