Logotyp Jordbruksverket

Dnr 4.5.17-17336/2022

Jordbruksverkets yttrande kring Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning