Logotyp Jordbruksverket

Dnr 4.5.17-17375/2022

Jordbruksverkets yttrande kring underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen