Dnr 2.2.17-21205/2022-1

Jordbruksverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

Senast uppdaterad: 2023-01-03