Dnr: 4.1.17-18462-2022

Jordbruksverkets yttrande om Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar.

Senast uppdaterad: 2023-01-03