Logotyp Jordbruksverket

Dnr 4.5.17-03407/2024

Yttrande över EU:s Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning