Samråd - smittor mellan djur och människor

Just nu genomför vi samråd inom vårt regeringsuppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa.

I samrådet finns möjlighet att senast 3 juli lämna synpunkter och material om hur man arbetar med smittskyddsfrågor i svenska djurhållningar för att minimera risken för smittspridning mellan djur och människa. Regeringsuppdraget har vi tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt.

I detta skede av utredningen är vi intresserade av information som exempelvis:

  • Beskrivningar av hur djurhållare arbetar med smittskydd för att minimera risker för spridning av nya smittor från djur till människa (zoonoser).
  • Material (rapporter, programbeskrivningar etc.) som visar hur man arbetar med smittskydd i svenska djurhållningar.
  • Åsikter om brister i smittskyddsstrukturer.
  • Förslag på förebyggande åtgärder som kan vidtas i djurhållningar för att minimera risken för överföring av nya zoonotiska smittor med betydande påverkan på folkhälsan.

Om du vill delta med skriftligt underlag i samrådet skickar du det till oss senast den 3 juli 2021 via mejl. Märk ditt svar med: Samrådssvar dnr 6.1.17-07286/2021: