Jordbruksverkets ansvar och engagemang under Sveriges EU‑ordförande­skap 2023

Under första halvan av 2023 är Sverige ordförande i EU:s råd. Jordbruksverket har under dessa sex månader ansvar för rådsarbets­grupps­möten kopplade till Jordbruksverkets verksamheter. Jordbruksverket är också engagerat i ett antal större möten och konferenser.

Rådsarbets­grupper där Jordbruksverket ansvarar för ordförande­skapet

  • Chefer för växtskydds­myndigheter (COPHS)
  • Chefer för veterinär­myndigheter (CVO)
  • Arbetsgruppen för internationella livsmedels- och jordbruksfrågor – FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
  • OECD-grupp inom utsäde
  • Arbetsgruppen för finansiella jordbruksfrågor (FADN – informationssystem för jordbruks­företagens redovisnings­uppgifter)
  • Arbetsgruppen för frukostdirektivet (honung, juice, sylt och marmelad samt mjölkpulver och kondenserad mjölk)

Möten och konferenser som Jordbruksverket är engagerade i

Möte med EU:s chefsveterinärer, 25-28 april, Varberg

Chefsveterinärerna (CVO) ansvarar bland annat för att hantera strategiska frågor om djurhälsa, djurskydd och en säker och hållbar livsmedels­produktion. CVO samordnar även EU:s internationella hållning i dessa frågor. Mötet, som har temat hållbarhet, kommer att behandla aktuella frågor inom områdena djurhälsa, djurvälfärd och livsmedels­säkerhet.

Informellt möte med EU:s växtskydds­chefer, 23-24 maj, Uppsala

Det informella mötet med EU:s växtskydds­chefer (COPHS – Chief Plant Health Officers på engelska) hålls enligt tradition i ordförande­landet. På mötet diskuteras frågor av strategisk karaktär i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagen.

Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP, 23-24 maj, Malmö

Under konferensen Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) lyfter Sverige omställningen till en hållbar livsmedelskedja med fokus på effektiva miljö- och klimatåtgärder. Konferensens syfte är att bidra till erfarenhets­utbyte från genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i medlems­länderna. Konferensens målgrupp är intressenter och experter från bland annat förvaltningsmyndigheter och organisationer från EU:s medlemsländer. Totalt kommer hundratalet deltagare att finnas på plats i Malmö.

Möte för CAP-direktörer 29-31 maj, Malmö

Medlems­ländernas direktörer för CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken i EU, träffas i Malmö. Under mötet följs erfarenheter av införandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, upp. Mötet följer även upp konferensen Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP.

Möte för utbetalnings­direktörer, 7-9 juni, Stockholm

Två gånger per år möts cheferna för medlems­ländernas utbetalnings­ställen för EU:s jordbruksstöd tillsammans med EU-kommissionen och EU:s revisionsrätt. Mötet behandlar hur administrationen av EU-stöden genomförs och aktuella framtidsfrågor. På mötet tas införandet av förändringarna i CAP upp. Särskilt fokus ägnas åt införandet av ny teknik och det nya sättet att följa upp att målen i den strategiska planen för CAP nås.

Ordförandeskaps­konferens om djurskydd, 29-30 juni, Uppsala (SLU)

Information om konferensen kommer.

Bakgrund

Sverige ska som ordförandeland driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda och se till att lagstiftnings­processerna sker på ett ordnat sätt och att medlems­länderna samarbetar. De allra flesta av de 2 000 mötena sker i Bryssel och Luxemburg, men ungefär 150 möten kommer under ordförandeskaps­året att genomföras i Sverige. Det handlar både om högnivåmöten på minister-, statssekreterar- eller generaldirektörs­nivå och möten på tjänstemanna­nivå. Nästan 18 500 delegater beräknas besöka Sverige under perioden.

Kontaktperson

Projektledare: Anders Elfström

Senast granskad: 2022-12-14