Nu öppnas dörren till det digitala Europa

EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

Vad är Your Europe?

Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är anslutna till portalen och har nationell information på engelska om vad som gäller i Sverige. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång Single Digital Gateway (SDG), som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen youreurope.eu vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska de hinder som finns idag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen ska finnas på engelska.

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av etableringen av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter. Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information till portalen. Sista etappen för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt utföra digitala ärenden över gränserna. En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga.

Your Europe-logotyp

Alla webbsidor på Jordbruksverkets webbplats som omfattas för SDG-förordningen har Your Europe-logotyp, möjlighet till användaråterkoppling, är taggade med metadata samt samlar in besöksstatistik.

DIGG nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har ett DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.

Mer information om Your Europe

Senast granskad: 2022-06-22