Tillgänglighet för den mobila applikationen Lärkvitter

Jordbruksverket står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur appen Lärkvitter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen Lärkvitter inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen Lärkvitter som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpnings­område, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appen Lärkvitters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Appen fungerar inte bra med skärmläsare.
  • Knappar och andra delar är inte kodade enligt standard och hjälpmedel kan ha svårt att uppfatta dem eller att läsa upp dem rätt.
  • Rubriker är inte kodade enligt standard och hjälpmedel kan ha svårt att uppfatta dem eller att läsa upp dem rätt.
  • Texten går inte att förstora.
  • Det går inte att vända på enheten och använda appen i liggande läge, endast stående.
  • Fokusordningen är inte logisk vilket gör att man om man använder hjälpmedel kan navigeringen upplevas rörig.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighets­problem senast våren 2023.

Hur vi har testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Lärkvitter.

Senaste bedömningen gjordes den 25 februari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 mars 2022.

Senast granskad: 2022-05-30