Tillgänglighet för e‑tjänsten Kattregistret

Jordbruksverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e‑tjänsten?

Sammantaget är tjänsten tillgänglig med vissa begränsningar, eftersom den fortfarande är under utveckling och saknar primära funktioner. Det kommer löpande under 2023 att genomföras analyser av tillgängligheten med till­hörande tillgänglighets­redogörelser. Tillgänglighets­arbetet kommer att pågå parallellt med utvecklingen av e-tjänsten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e‑tjänsten?

Om du behöver komma åt delar av e‑tjänsten som inte är tillgängliga för dig, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i e‑tjänstens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Innehåll som inte eller bara delvis är tillgängligt

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Vid förstoring text 200 % krockar text med varandra i vissa fällt.
  • Felmeddelande genereras felaktigt vid användning av tab-funktion vid tab-ordning förbi fältet chipnummer. Det genererar inga fel eller hindrar registrering, men kan upplevas förvirrande eller störande.
  • Skärmläsare läser upp chipnummer felaktigt: Den säger till exempel "123miljoner456miljader9876" för 123456000009876. Vi ska justera så att den läser varje enskild siffra så som den gör med telefon­nummer. Det påverkar inte möjligheten att registrera korrekt men försvårar verifieringen av registreringen.
  • Vid felmeddelande om hög belastning (vanligtvis inte aktuellt) så kommer felmeddelandet ur fokus vid hög zoom.
  • Rubriknivåer har viss inkonsekvens men det bör inte påverka förståelsen eller tillgängligheten på ett avgörande sätt.

Hur vi testat e‑tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e‑tjänsten Kattregistret – registrera katt och ägaruppgifter.

Senaste bedömningen gjordes den 29 december 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 januari 2023.

Senast granskad: 2023-01-11