Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillgänglighetsredogörelse för jordbruksverket.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Jordbruksverkets webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att jordbruksverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG.

Vi har idag ett stort antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar just nu med rutiner kring detta och håller på att ta fram verktyg för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer.

Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi har bedömt att de här filmerna har så stort informationsvärde för de flesta av våra besökare även utan text att vi valt att publicera dem ändå. Vi arbetar även här med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textade filmer.

Vi brister även när det gäller ett fåtal interaktiva bilder, så kallade image maps, som vi valt att publicera och några bilder med infografik.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Skriv vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

För att vi ska kunna skicka ett svar till dig behöver du lämna den e-postadress som vi kan kontakta dig på. Återkoppling sker inom en månad.


Skriv in för- och efternamn

Skriv in din e-postadress

Här kan du meddela oss om det är något som du uppfattar som inte tillgänglighetsanpassat på vår webbplats. Du kan också här begära ut materialet i ett tillgängligt format.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-05-07

Senast uppdaterad: 2020-05-07