Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillgänglighetsredogörelse för jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Jordbruksverkets webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att jordbruksverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG.

PDF:er

Vi har idag ett stort antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar just nu med rutiner kring detta och håller på att ta fram verktyg för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer.

Filmer

Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi har bedömt att de här filmerna har så stort informationsvärde för de flesta av våra besökare även utan text att vi valt att publicera dem ändå. Vi arbetar även här med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textade filmer.

Bilder

Vi brister även när det gäller ett fåtal interaktiva bilder, så kallade image maps, som vi valt att publicera och några bilder med infografik.

E-tjänster

Vi har ett stort antal e-tjänster som du når via vår webbplats. De är byggda i många olika system där vi ännu inte hunnit se över tillgängligheten.

E-tjänster som inte uppfyller kraven i EN 301 549

Mina sidor

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Allt om landet

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Anmälan djurhållning

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Bekräfta eller ändra uppgifter om din hund

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

CDB Internet

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

CITES-intyg, CITES-tillstånd och musikinstrumentpass

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Djurräkning 2019

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Djursjukdata

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Diariet

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Eget resultat utsäde

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Etiskt godkännande av djurförsök

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Exportansökan

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Flytt av får, getter och grisar

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Foderföretagare

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Får- och geträkning

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Företags– och projektstöd

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Förflyttningsfil för gris

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Försök och utveckling

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Försöksdjursstatistik

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Hundregistret

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Hållkollen

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Hästdatabas

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Import av frukt, grönsaker, växter och växtprodukter

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Indexfall av djursjukdom och smittämne

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Inköp av icke ekologiska avelsdjur

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Inventering av skadegörare

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Kartor och GIS

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Kompetensbevis för slakteripersonal

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Kurskatalogen – kurser och utbildningar

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Legitimation och godkännande för djurhälsopersonal

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

LICnet-licensansökan

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Mejerifil

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Mina undersökningar

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Musikinstrumentpass

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Märkningsutrustning

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Ogräsdatabasen

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Omställning ekologisk produktion – retroaktivt godkännande

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Organic Xseeds

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Potatisregistret

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Producentorganisationer frukt och grönsaker

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Prognos och varning – resultat

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Prognos och varning – inrapportering

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Prognos och varning – frukt

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Projekt- och företagsstöd

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Prov- och analysfil

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Provresultat BSE

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Registrera in- och utförsel av djur, ägg, sperma och embryo

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

SAM Internet

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Skolmjölk

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Skorv- och skadedjursprognos

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Slaktredovisning

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Specialistgodkännande för veterinärer

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Spridarval

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Statistikdatabasen

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Stödrätter – överföring på Mina sidor

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Sundhetscertifikat

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Svenska sortlistan

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Sök mottagare av stöd

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Sök vattenbruk

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Tillstånd att märka trä eller träemballage

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Traces – djur och djurprodukter

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Traces NT – importanmälan av frukt, grönsaker, växter, växtprodukter

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Transportörstillstånd av levande djur

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

TUVA

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Undantag från kravet på betalningsbevis

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Undantag vid införsel av växter med mera för vetenskapligt ändamål

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Veterinärcertifikat

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Villkorad läkemedelsanvändning ViLA

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Växtskyddscentralernas bildarkiv

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Växtskyddsinfo

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Växtskyddsinfo trädgård

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Webb-LAG

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Öppna data

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Överlåtelse av stöd

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Överföring av stödrätter på Mina sidor

Uppfyller inget av kraven i EN 301 549

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Skriv vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

För att vi ska kunna skicka ett svar till dig behöver du lämna den e-postadress som vi kan kontakta dig på. Återkoppling sker inom en månad.


Skriv in för- och efternamn

Skriv in din e-postadress

Här kan du meddela oss om det är något som du uppfattar som inte tillgänglighetsanpassat på vår webbplats. Du kan också här begära ut materialet i ett tillgängligt format.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-05-07

Senast uppdaterad: 2020-09-03