Tillgänglighetsredogörelse för jordbruksverket.se

Jordbruksverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Innehållet på den här webbsidan beskriver hur jordbruksverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att jordbruksverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi har bestämt att vår webbplats åtminstone ska uppnå kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket i praktiken motsvarar WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Längre ner på den här sidan under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt kan du läsa om våra brister.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jordbruksverket.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss genom att fylla i och skicka in formuläret nedan. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Skriv vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

För att vi ska kunna skicka ett svar till dig behöver du lämna den e-postadress som vi kan kontakta dig på.

Vi svarar dig utan onödigt dröjsmål.


Skriv in för- och efternamn

Skriv in din e-postadress

Här kan du meddela oss om det är något som du uppfattar som inte tillgänglighetsanpassat på vår webbplats. Du kan också här begära ut materialet i ett tillgängligt format.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

PDF:er

Vi har idag ett stort antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar just nu med att tillgänglighetsanpassa dokument i PDF-format. Arbetet kommer att pågå under hela 2021.

PDF:er som inte kommer att tillgänglighetsanpassas

Beslut om fältförsök och rapporter om fältförsök

Beslut om fältförsök och rapporter om fältförsök publicerade innan 1 februari 2021 ligger kvar i originalversionen på webbplatsen. Detta för att säkerställa att de är identiska med originalen. Rapporter och beslut som begärs ut kommer att lämnas ut i ett tillgängligt format.

Statistikrapporter

Statistikrapporter som är publicerade innan 18 juni 2020 ligger kvar som PDF-filer på webbplatsen.

Filmer

Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi har bedömt att de här filmerna har så stort informationsvärde för de flesta av våra besökare även utan text att vi valt att ha dem publicerade även utan textning. Vi har nu ett verktyg på plats för att kunna texta våra filmer som ligger på vår webbplats. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa redan publicerade filmer kommer att pågå under hela 2021.

Bilder

Vi har ett fåtal interaktiva bilder, Infografik, grafer och diagram som vi valt att publicera trots att de inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa förses nu med beskrivande alt-texter.

E-tjänster

Vi har ett stort antal e-tjänster som du når via vår webbplats. De är byggda i många olika system där vi ännu inte hunnit se över tillgängligheten. Vi kommer under de närmats åren successivt bygga om e-tjänsterna till tillgänglighetsanpassade versioner.

E-tjänster som inte uppfyller kraven i EN 301 549

Mina sidor

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Allt om landet

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Anläggning för djur och avelsmaterial

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Ansökan om att bilda leaderområde

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Ansökan om ersättning vid djursjukdomar

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Bekräfta eller ändra uppgifter om din hund

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

CDB Internet

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

CITES-intyg, CITES-tillstånd och musikinstrumentpass

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Djurräkning 2021

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Djursjukdata

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Diariet

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Eget resultat utsäde

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Etiskt godkännande av djurförsök

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Exportansökan

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Flytt av får, getter och grisar

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Förordnande som officiell veterinär

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Får- och geträkning

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Förberedande stöd inom Leader

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Företags– och projektstöd

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Förflyttningsfil för gris

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Försök och utveckling

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Försöksdjursstatistik

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Hundregistret

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Hållkollen

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Hästdatabas

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Import av frukt, grönsaker, växter och växtprodukter

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Indexfall av djursjukdom och smittämne

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Inköp av icke ekologiska avelsdjur

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Inventering av skadegörare

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Kartor och GIS

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Kompetensbevis för slakteripersonal

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Kurskatalogen – kurser och utbildningar

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Legitimation och godkännande för djurhälsopersonal

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

LICnet-licensansökan

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Mejerifil

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Mina undersökningar

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Musikinstrumentpass

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Märkningsutrustning

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Ogräsdatabasen

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Omställning ekologisk produktion – retroaktivt godkännande

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Organic Xseeds

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Populärvetenskaplig sammanfattning, ALURES

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Potatisregistret

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Producentorganisationer frukt och grönsaker

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Prognos och varning – resultat

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Prognos och varning – inrapportering

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Prognos och varning – frukt

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Projekt- och företagsstöd

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Prov- och analysfil

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Provresultat BSE

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Registrera införsel av djur

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

SAM Internet

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Skolmjölk

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Skorv- och skadedjursprognos

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Slaktredovisning

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Specialistgodkännande för veterinärer

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Spridarval

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Statistikdatabasen

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Stödrätter – överföring på Mina sidor

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Sundhetscertifikat

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Svenska sortlistan

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Särskilt tillstånd för veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Sök mottagare av stöd

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Sök vattenbruk

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Tillstånd att märka trä eller träemballage

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Traces.NT – anmäl resor och handel med djur och djurprodukter m.m.

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Traces.NT – importanmälan av frukt, grönsaker, växter, växtprodukter

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Transportör - flytta djur mellan länder

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Transportörstillstånd - djur i ekonomisk verksamhet

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

TUVA

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Undantag från kravet på betalningsbevis

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Undantag vid införsel av växter med mera för vetenskapligt ändamål

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Vattenbruksanläggning - registrering och godkännande

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Verksamheter med foder och djurprodukter

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Villkorad läkemedelsanvändning ViLA

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Växtskyddscentralernas bildarkiv

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Växtskyddsinfo

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Växtskyddsinfo trädgård

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Webb-LAG

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Öppna data

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Överlåtelse av stöd

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

Överföring av stödrätter på Mina sidor

Uppfyller inte alla krav i EN 301 549

 

Detta utlåtande uppdaterades 2021-03-04

Senast uppdaterad: 2021-10-11