Logotyp Jordbruksverket

Möteshandlingar för regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.